De leden van schuttersgilde St. Jan beoefenen de volgende activiteiten

· Geweerschieten: Het moge duidelijk zijn dat het geweerschieten zijn oorsprong vindt uit de tijd dat het gilde nog zijn kerkelijke beschermfunctie had. Tegenwoordig wordt het zogenaamde wipboomschieten beoefend. Hierbij probeert een schutter om een wip eraf te schieten, die net iets uitsteekt en bevestigt is op een buis. Binnen ons gilde wordt er een onderlinge schietcompetitie gehouden op zaterdag in de namiddag/begin van de avond. Verder nemen een aantal schutters nog altijd deel aan schietwedstrijden buiten ons gilde.

 

· Kruisboogschieten: De kruisboog was het vroegere wapen. Dit wapen is even minder populair geweest (in vergetelheid geraakt), maar het kruisboogschieten wordt tegenwoordig weer steeds meer beoefend binnen de gildes. Bij ons is er een onderlinge competitie op donderdagavond tijdens het winterseizoen. Hierbij wordt op een soort van schietschijf met punten geschoten.

 

· Trommelen: In de tijd dat het gilde nog zijn kerkelijke beschermfunctie had begeleide de tamboer (degene met de trom) met machtig en donderend geluid zijn gilde . In die tijd voerde één tamboer het gilde aan, dat één vaandel voerde. Later zijn er meer tamboers en vendeliers bijgekomen. Dit vanwege het feit dat het huidige gilde meer een showende rol vervult. Dit geldt dus ook voor de tamboers. Binnen ons gilde oefenen de tamboers bijna iedere maandagavond en nemen deel aan de wedstrijden tijdens gildedagen.

 

· Vendelen: De vendelier met zijn hoofdvaandel laat weten wie er aan komt. Het vaandel draagt vaak de afbeelding van de patroonheilige en de kleuren van het gilde. Andere vendeliers binnen het gilde zijn eigenlijk de versiering van het gilde. Het mooist is het vendel echter als deze gezwaaid wordt. Dit gebeurt bij bijzondere gelegenheden, zoals bij de inhuldiging van een nieuwe konig, eerbetoon, gildedagen, enz. Dit noemt men de vendelgroet; De tamboer roert zijn trom en de vendelier vangt aan met het ritueel van de vendelzwaaiers.Voor hun spel geldt dit mooie zinvolle acrostichon:

                                                           V    dat is   VREDE

                                                           E    dat is   EENDRACHT

                                                           N    dat is   NOBLESSE

                                                           D    dat is   DISCIPLINE

                                                           E    dat is   EER

                                                           L    dat is   LACH en LEVEN

En op hun vendels het kruis der waarheid dat velen siert. De trommen roffelen om deze woorden te benadrukken.

 

· Kaarten: Op woensdagavond tijdens het winterseizoen wordt er binnen ons gilde vermaak gezocht in het kaarten.