Schuttersgilde St. Jan Gassel 1990

Het Schuttersgilde St. Jan biedt de volgende activiteiten aan:

Geweerschieten:
Het moge duidelijk zijn dat het geweerschieten zijn oorsprong vindt uit de tijd dat het gilde nog zijn kerkelijke beschermfunctie had. Tegenwoordig wordt het zogenaamde wipboomschieten beoefend. Hierbij probeert een schutter om een wip eraf te schieten, die net iets uitsteekt en bevestigt is op een buis. Binnen ons gilde wordt er een onderlinge schietcompetitie gehouden op zaterdag in de namiddag/begin van de avond. Verder nemen een aantal schutters nog altijd deel aan schietwedstrijden buiten ons gilde.

Kruisboogschieten:
De kruisboog was het vroegere wapen. Dit wapen is even minder populair geweest (in vergetelheid geraakt), maar het kruisboogschieten wordt tegenwoordig weer steeds meer beoefend binnen de gildes. Bij ons is er een onderlinge competitie op donderdagavond tijdens het winterseizoen. Hierbij wordt op een soort van schietschijf met punten geschoten.

Trommelen:
In de tijd dat het gilde nog zijn kerkelijke beschermfunctie had begeleide de tamboer (degene met de trom) met machtig en donderend geluid zijn gilde. In die tijd voerde één tamboer het gilde aan, dat één vaandel voerde. Later zijn er meer tamboers en vendeliers bijgekomen. Dit vanwege het feit dat het huidige gilde meer een showende rol vervult. Dit geldt dus ook voor de tamboers. Binnen ons gilde oefenen de tamboers bijna iedere maandagavond en nemen deel aan de wedstrijden tijdens gildedagen.

Vendelen:
De vendelier met zijn hoofdvaandel laat weten wie er aan komt. Het vaandel draagt vaak de afbeelding van de patroonheilige en de kleuren van het gilde. Andere vendeliers binnen het gilde zijn eigenlijk de versiering van het gilde. Het mooist is het vendel echter als deze gezwaaid wordt. Dit gebeurt bij bijzondere gelegenheden, zoals bij de inhuldiging van een nieuwe konig, eerbetoon, gildedagen, enz. en wordt de vendelgroet genoemd.

De tamboer roert zijn trom en de vendelier vangt aan met het ritueel van de vendelzwaaiers.
V dat is VREDE
E dat is EENDRACHT
N dat is NOBLESSE
D dat is DISCIPLINE
E dat is EER
L dat is LACH en LEVEN

En op hun vendels het kruis der waarheid dat velen siert. De trommen roffelen om deze woorden te benadrukken.

Koningschieten
Trommelen
Vendelen

Contactgegevens

Secretariaat:
St. Jansvoort 10
5438AE Gassel
info@gildegassel.nl
0486 471755
Clubgebouw:
Molenakker 12
5438NE Gassel

Social media

Schuttersgilde St. Jan Gassel

Het Schuttersgilde St. Jan is vermoedelijk omstreeks 1565 opgericht. In ieder geval voert het gilde dit jaartal in zijn vaandel. Het Gasselse Schuttersgilde St. Jan is een van de zeldzame gilden die niet in de vorige eeuw zijn heropgericht, maar een ononderbroken traditie kennen.

Wilt u kennis maken met het gilde, kom dan naar het clubgebouw met schietterrein aan de Molenakker 12 in Gassel. U bent van harte welkom! Op de evenementenkalender kunt u zien wanneer er activiteiten zijn in het clubgebouw of op het schietterrein. Wij nodigen u uit om zich aan te melden als lid.