Schuttersgilde St. Jan Gassel

Disclaimer

U bezoekt de website van het Schuttersgilde St. Jan Gassel. De informatie hierop wordt verzorgd en onderhouden door deze vereniging en valt onder de copyright daarvan. Het Schuttersgilde St. Jan is zorgvuldig als het gaat om het geven van correcte en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. We garanderen niet dat de informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. Aan de informatie op alle pagina’s van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Ook aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor alle schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie op deze website. Verwijzingen naar websites, die niet door het Schuttersgilde St. Jan worden onderhouden, zijn enkel ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel het Schuttersgilde St. Jan uiterst selectief is ten aanzien van de websites waarnaar verwezen wordt, kunnen deze niet instaan voor de juistheid, inhoud en/of het functioneren daarvan. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot websites die niet door het Schuttersgilde St. Jan Gassel worden onderhouden wordt afgewezen.

Copyright Alle (auteurs-)rechten op de inhoud van deze website zoals teksten, foto’s of informatie in welke vorm dan ook, zijn eigendom van het Schuttersgilde St. Jan. Het is verboden de informatie van deze website te distribueren, te kopiëren of aan derden te verstrekken zonder uitdrukkelijke toestemming van het Schuttersgilde St. Jan.

Copyright © 2021 Schuttersgilde St. Jan Gassel – Alle rechten voorbehouden.


Contactgegevens

Secretariaat:
St. Jansvoort 10
5438AE Gassel
info@gildegassel.nl
0486 471755
Clubgebouw:
Molenakker 12
5438NE Gassel

Social media

Schuttersgilde St. Jan Gassel

Het Schuttersgilde St. Jan is vermoedelijk omstreeks 1565 opgericht. In ieder geval voert het gilde dit jaartal in zijn vaandel. Het Gasselse Schuttersgilde St. Jan is een van de zeldzame gilden die niet in de vorige eeuw zijn heropgericht, maar een ononderbroken traditie kennen.

Wilt u kennis maken met het gilde, kom dan naar het clubgebouw met schietterrein aan de Molenakker 12 in Gassel. U bent van harte welkom! Op de evenementenkalender kunt u zien wanneer er activiteiten zijn in het clubgebouw of op het schietterrein. Wij nodigen u uit om zich aan te melden als lid.