Schuttersgilde St. Jan Gassel

Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Schuttersgilde St. Jan Gassel kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van het Schuttersgilde St. Jan Gassel, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan het Schuttersgilde St. Jan Gassel verstrekt. Schuttersgilde St. Jan Gassel kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw geboortedatum
- Uw IP-adres

Waarom Schuttersgilde St. Jan Gassel gegevens nodig heeft
Schuttersgilde St. Jan Gassel verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Schuttersgilde St. Jan Gassel uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Hoe lang Schuttersgilde St. Jan Gassel gegevens bewaart
Schuttersgilde St. Jan Gassel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen
Schuttersgilde St. Jan Gassel verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van Schuttersgilde St. Jan Gassel worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Schuttersgilde St. Jan Gassel gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google analytics
Schuttersgilde St. Jan Gassel kan gebruik maken van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken van Schuttersgilde St. Jan Gassel bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Schuttersgilde St. Jan Gassel te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Schuttersgilde St. Jan Gassel heeft hier geen invloed op. Schuttersgilde St. Jan Gassel heeft Google geen toestemming gegeven om via Schuttersgilde St. Jan Gassel verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@gildegassel.nl. Schuttersgilde St. Jan Gassel zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen
Schuttersgilde St. Jan Gassel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Schuttersgilde St. Jan Gassel maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Schuttersgilde St. Jan Gassel verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Schuttersgilde St. Jan Gassel op via info@gildegassel.nl. www.gildegassel.nl is een website van Schuttersgilde St. Jan Gassel.
Schuttersgilde St. Jan Gassel is als volgt te bereiken:
Post- / vestigingsadres: St. Jansvoort 10, 5438AE Gassel
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 40216891
Telefoon: 0486 471755
E-mailadres: info@gildegassel.nl


Contactgegevens

Secretariaat:
St. Jansvoort 10
5438AE Gassel
info@gildegassel.nl
0486 471755
Clubgebouw:
Molenakker 12
5438NE Gassel

Social media

Schuttersgilde St. Jan Gassel

Het Schuttersgilde St. Jan is vermoedelijk omstreeks 1565 opgericht. In ieder geval voert het gilde dit jaartal in zijn vaandel. Het Gasselse Schuttersgilde St. Jan is een van de zeldzame gilden die niet in de vorige eeuw zijn heropgericht, maar een ononderbroken traditie kennen.

Wilt u kennis maken met het gilde, kom dan naar het clubgebouw met schietterrein aan de Molenakker 12 in Gassel. U bent van harte welkom! Op de evenementenkalender kunt u zien wanneer er activiteiten zijn in het clubgebouw of op het schietterrein. Wij nodigen u uit om zich aan te melden als lid.